Dagelijks geopend van 09:00 tot 18:00 uur (maandag 27 mei 2024 gesloten).

Dagelijks geopend van 09:00 tot 18:00 uur (maandag 27 mei 2024 gesloten).

Dagelijks geopend van 09:00 tot 18:00 uur (maandag 27 mei 2024 gesloten).

Algemene gegevens
Stichting De Naturij
Oude Slingeweg 4
9204 WS Drachten
Tel: 0512-517744

E-mail: kantoor@naturij.nl
website: www.naturij.nl

RSIN: 27.97.306
KvK: 41000222
IBAN: NL32 RABO 0305107062

Beleidsplan Stichting de Naturij 2021 – 2026 Definitief augustus 2021

Activiteitenverslag de Naturij 2020

standaardform-pubplicht-anbi-algemeen-De Naturij aug 2021

Doelstelling van de stichting
Realiseren van een voorziening die voor zowel valide als mindervalide kinderen aantrekkelijk is om elkaar te ontmoeten en waar mogelijk met elkaar te spelen. De Naturij biedt ook mindervalide jongeren, volwassenen en ouderen kansen voor een zinvolle dagbesteding in aangepaste vormen van werken en recreëren op haar complex.


Een tweede doelstelling is om de bezoeker een prima product te leveren voor een redelijke prijs, zodat ook voor mensen met een kleine portemonnee een bezoek aan De Naturij goed te betalen blijft.
Behalve voor heerlijk vrij buiten (en binnen) spelen is De Naturij voor kinderen ook bedoeld om dieren en natuur van dichtbij mee te maken en te leren kennen en waarderen. Samen met hun ouders, vriendjes, grootouders ontdekken kinderen op een speelse manier alles wat leeft, groeit en bloeit! Via het NME centrum van De Naturij kunnen basisschoolleerlingen door concrete kennismaking met begrippen als kringlopen en biodiversiteit ook gaan beseffen dat alles met alles samenhangt en dat wij mensen de natuur nodig hebben. Dit besef vormt de basis voor respect voor flora en fauna en voor een duurzaam leven en een leefbare wereld.

Bestuur
Bestuurssamenstelling per 24-03-2024:
Voorzitter: dhr. R Vroegop
Secretaris: mw. F Lieben
Penningmeester: dhr. B.J. Potjer
Algemeen bestuurslid: Dhr. P Fellinger
Algemeen bestuurslid: dhr. J.M.E. Hamming